Aquest curs bàsic d’IA Generativa de 10 hores de 5 dies de durada, està adreçat a totes aquelles persones que estiguin interessades en iniciar-se en el món d’aquest nou tipus d’intel.ligència artificial així com en l’ús de les eines que l’apliquen com poden ser: Chat-GPT, MidJourney, Stable-Diffusion entre d’altres. Els curs es farà al FabLab Terres de l’Ebre a Amposta dels dies 26 de febrer a l’1 de març.

Aquestes eines permeten crear contingut de diferent tipus (text, imatge, música) a partir d’entrades realitzades per l’usuari en diferents formats. Per exemple, l’aplicació Stable Difussion, permet crear imatges a partir d’una descripció feta amb text de la imatge que es vol crear. Aquest tipus d’intel.ligència artificial és capaç de crear nou contingut a partir d’instruccions i preguntes bàsiques que fa l’usuari. El cas més conegut és el de Chat-GPT que està entrenada per a mantenir converses amb l’usuari, arribant a donar respostes força clares i completes a preguntes que se li fan.

Partint d’aquesta base, hem creat aquest curs, perquè qualsevol persona amb unes nocions mínimes de navegació per internet pugui fre servir aquestes eines i veure quines són les múltiples aplicacions que ja tenen en el nostre dia a dia.

El curs serà impartit per Quim Badia, màster en IA, professor a la UNED i propietari d’un centre de formació especialitzat en tecnologia. Tant les presentacions del curs com els enllaços a les diferents aplicacions es lliuraran als alumnes al finalitzar cadascuna de les sessions.

El temari del curs, distribuït segons les sessions, és el següent:

Dia 1: Introducció a la Intel·ligència Artificial Generativa

– Definició de IA generativa.

– Breu història i evolució.

– Aplicacions pràctiques i casos d’ús.

Dia 2: Prompt engineering: Chat-GPT

– Conceptes bàsics de Prompt Engineering

– Ús de Chat-GPT

– Cas pràctic d’ús Chat-GPT: detecció de correus maliciosos

Dia 3: IA generativa d’imatges. Stable diffusion y DALL-e

– Fonaments dels generadors d’imatges.

– Funcionament.

– Exemples.

Dia 4: IA generativa d’art. Midjourney

– Fonaments de les aplicacions.

– Funcionament de les aplicacions proposades.

– Exemples d’aplicació.

Dia 5: Aplicacions de la IA generativa. Casos reals

– Aplicacions en màrqueting

– Disseny de productes

– Educació

Si voleu més informació, podeu trucar-nos al 687033018 o escriure un correu a iagenerativacatala@gmail.com o adreçant-vos al mateix FabLab.